ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง
      ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน