โครงการเพิ่มศักญภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ "ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน" ให้บุคลากร กศน.อำเภอชุมแสง ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย : กศน.อำเภอชุมแสง (ดูข่าวทั้งหมด)