หัวข้อข่าว : บุคลากร กศน.อำเภอชุมแสง ได้เข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 (เข็มที่ 3)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอชุมแสง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-14 17:06:57 เข้าชม : 25,378 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 บุคลากร กศน.อำเภอชุมแสง ได้เข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 (เข็มที่ 3) ณ หอประชุม อบต.เกยไชย โดยโรงพยาบาลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


.