หัวข้อข่าว : รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอชุมแสง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-03-13 07:32:32 เข้าชม : 25,260 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแสง และบุคลากร ต้อนรับคณะนิเทศติดตามของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และหัวกลุ่มงานสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาศัยของ กศน.อำเภอชุมแสง ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อให้แนะนำ และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น


.