สอบถามข้อมูลโครงการอบรมฯ

กศน.อำเภอชุมแสง
โทร. 056 283368
(ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามวิธีการใช้งานระบบ และปัญหาต่างๆได้ที่

นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป
กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 092-2452659