หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอชุมแสง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-03-13 07:43:55 เข้าชม : 25,259 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.อำเภอชุมแสง นำโดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแสง และบุคลากร กศน.อำเภอชุมแสง ดำเนินจัดโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ วัดเกยไชยเหนือ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนำความรู้ไปปรับใช้ได้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน


.