หัวข้อข่าว : โครงการเพิ่มศักญภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ "ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน" ให้บุคลากร กศน.อำเภอชุมแสง ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอชุมแสง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-17 14:30:21 เข้าชม : 25,315 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแสง มอบหมายให้คณะครู จัดทำระบบ "Chumseang NFE model" เพื่อช่วยเหลือครู และ ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในระบบประกอบด้วยโครงสร้างหลักดังนี้ 1)การลงทะเบียนออนไลน์ 2)การตรวจสอบข้อมูล นศ. รายบุคคล เช่น การลงทะเบียน การทำ กพช. 3)ห้องเรียนออนไลน์ google classoom 4)การสอบออนไลน์ (วิชาเลือก และ สอบซ่อม) โดยมี นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร , นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ และนางสาวเพ็ญนภา พิพัฒน์ประดิษฐ์ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีคณะครู กศน.อำเภอชุมแสง เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน


.