ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง
      ห้องเรียนออนไลน์ระดับ ม.ต้น