กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดทำรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

ในรูปแบบ E-book ได้ที่!!!! https://online.anyflip.com/agoqr/kgqc/mobile/index.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ได้ที่!!!! รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ Bookcase - Flip Book| AnyFlip