หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอชุมแสง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-10 19:56:51 เข้าชม : 25,370 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) เพื่อวัดความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


.