หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลทับกฤชใต้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การทำเจลล้างมือ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลทับกฤชใต้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-05-22 14:55:40 เข้าชม : 25,263 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.ตำบลทับกฤชใต้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การทำเจลล้างมือ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 5 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอชุมแสง ได้มอบหมาย ให้นางสาวกิตติยา สุขเกษม ครูผู้ช่วย ครู อาสาสมัคร ฯ ออกพื้นที่นิเทศติดตามให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันและป้องกันตนเองจากเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) นำความรู้ไปขยายผลให้กับคนในครอบครัวและชุมชน สามารถทำเจลล้างมือเพื่อใช้ป้องกันเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชีวิตประจำวัน


.