หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลท่าไม้ จัดกิจกรรม 5 ชม.หลักสูตรวิชาการขยายสารชีวภัณฑ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลท่าไม้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-06-10 19:09:19 เข้าชม : 25,271 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.ตำบลท่าไม้ จัดกิจกรรม 5 ชม.หลักสูตรวิชาการขยายสารชีวภัณฑ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ท่าไม้ โดยมีนายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ชุมแสง มอบหมายให้ มีนายอนุชา แหทอง ออกนิเทศการจัดกิจกรรม


.