วันที่ 20 มกราคม 2565 กศน.อำเภอชุมแสง นำโดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ชนก ฤมิตร ครู กศน.ตำบลไผ่สิงห์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำพริกอ่อง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมี นายอนุชา แหทอง ครู อาสาฯ นิเทศการจัดกิจกรรม