ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสง จัดทำนิทรรศการ ร.10 เนื่องในวโรกาส

เฉลิมฉลอง พระชนมพรรษามีการจัดทำพระราชประวัติ และ มุม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของ ร.10 ทั้งนี้บรรณารักษ์

ได้จัดทำมุมไว้สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาลงนามถวายพระพร และอีกช่องทางคือ ทางออนไลน์ของห้องสมุด

ประชาชนอำเภอชุมแสง นอกจากนี้ในนิทรรศการยังมรหนังสือน่าอ่านที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการอีกด้วย