ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอชุมแสง 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/13v24f_2I9ts52DnbLle1MWu8zBjimnQw/view?usp=sharing