กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดทำรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในรูปแบบ E-book ได้ที่!!!! รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน (anyflip.com)