กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดทำรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในรูปแบบ E-book ได้ที่!!!! รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม (anyflip.com)