กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดทำรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในรูปแบบ E-book ได้ที่!!!! รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม (anyflip.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ได้ที่!!!! รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ Bookcase - Flip Book| AnyF