กศน.อำเภอชุมแสงได้จัดทำรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

ในรูปแบบ E-book ได้ที่!!!! ายงานข่าวประชาสัมธ์ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนทั้งหมด ได้ที่!!!! https://anyflip.com/bookcase/qwptc